KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?

Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.

Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.

Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.

Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.

Banner_til_redningsvideo.jpg
 
Havnens nye baderum 2023

Der er 2 familierum hver med 2 brusere, toilet og håndvask
Endvidere er der 4 bruserum med bruser, toilet og håndvask.
I gangen til baderummene er der 3 WC rum med toilet og håndvask.

Adgang til stedet foretages med BEAS kort og adgang til baderummene sker endvidere med BEAS kort hvor der trækkes 20 kr til familierummene og 10 kr til de øvrige baderum. Vandforbruget er inkluderet i disse priser.

Vi er meget stolte over disse nye faciliteter som måske er blandt de flotteste i landet.
 
 

 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 8. sep. 2022

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Kristian Brandt, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens
Bønnelycke Vestergaard, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen
(Afbud fra Leo V. Andersen)

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Havneudvidelse:
Vi afventer at Århus Kommune vender tilbage.

Fjernvarme:
Vi har afholdt et møde med Århus Kommune Kredsløb, hvor alle de erhvervsdrivende fra
Egå Marina også deltog. Umiddelbart var det et positivt møde, og Kredsløb vender tilbage
med projektforslag og priser.

Strømbrug og opvarmning af både på vinterpladser:
Det er besluttet at det ikke mere er tilladt at have el-varme i både der står på land. Dette på
grund af brandfare.
Alle som ønsker at være tilsluttet strøm når båden står på land, skal have el-måler tilsluttet.
Strømprisen bliver i løbet af uge 38 hævet til kr. 4,00 pr. kWh.

Pladshavermøde:
Der afholdes orienterende pladshavermøde tirsdag den 15. november.

Havnemesteren har ordet:
Slæbested:
Da der nemt opstår ”flaskehalse” ved slæbestedet, vil det fremover ikke være muligt at vaske
både ved selve slæbestedet. Der vil i stedet blive lavet en vaskeplads på vinterplads 8, og der
vil blive opsat skiltning med henvisning til vaskepladsen.
Endvidere vil der blive opsat skilte med ”Parkering af både forbudt” ved flydebroerne, og
fralagte bådene vil blive fjernet.
Udover Jollehavnens egne brugere har vi ca. 1.000 udefra kommende brugere af slæbestedet
om året.

Parkeringspladser:
Det har været en succes med P-pladser til langtidsparkering hen over sommeren. Folk har
været gode til at benytte dem, så stor ros til pladshaverne.

Ramslag:
Bestyrelsen har godkendt en gennemgribende renovering af ramslaget. Det er nødvendigt for
os at have et funktionelt ramslag, og det giver en stor fleksibilitet at havnens personale selv
kan skifte pæle i bassinet.

Kassereren har ordet:
Kassereren har skimmet regnskabet, og hans umiddelbare konklusion er at det ser rigtig godt
ud.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 1. november 2022 kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12