Stumpemarked  n. 12. maj    Havnens dag   lør. 25. maj    H-båds Stævne  weekenden 15.-16. juni   
stumpemarked 

vild med vand logo

Vild med Vand handler om at åbne
lystbådehavnen og dens klubliv
op for danskerne
 

hbaad

Stumpemarked med sejlerrelaterede ting
Er der ting du gerne vil sælge eller købe af andre, så afholdes der stumpe-marked i sejlklubben for alle havnens brugere:
Søndag 12. maj 2019 klokken 11 – 15

Se mere her...

Vi vil med Det Gode Værtskab, stemning og hygge samt et hav af gratis aktiviteter pirre danskernes lyst til at komme på vandet. Vi vil give oplevelser til lokalbefolkningen – også selvom man ikke ejer en båd, en kajak, sejlertøj eller en redningsvest.

Se mere her...

Egå Sejlklub afholder lørdag-søndag 15.-16. juni et kapsejladsstævne for H-både i samarbejde med
den danske H-bådsklub. Vi forventer 25-35 både fra hele Danmark bemandet med i alt 90-130 sejlere.

Se mere her...

Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, torsdag d. 6. april 2017

Båken (dommertårnet) er siden mødet blevet færdig og kan snart indvies.

Første tilskud til en badeplatform med større sauna er modtaget. Der har vinteren igennem været 160 medlemmer.

Møde med bank om omkostninger ved ændring af kajgaden og Travelift-området samt ny Travelift.
Priser på forskellige travelifte undersøges. Foretrækker en Roodberg fra Holland.
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. projekt renovering/omlægning

Jollehuset er inspiceret efter færdiggørelsen – flot resultat

Det gamle oliefyr i værkstedet kan ikke mere. Der bevilges penge til køb af nyt pillefyr, da vi for 4. gang har fået afslag på fjernvarme.

Der bevilges penge til yderligere renovering af kloaknettet.

Overskydende alu-broer erstatter nuværende flydebroer ved roklubben.

Der undersøges om der kan skabes større pladser (4,5-5,0 meter), eventuel ved forlængelse af broer samt sammenlægge smalle pladser.

Problemer med parkering foran bomstanderen ved jolleområdet.

Indmaden i Cash-loaderen er udskiftet, så der kun kan bruges gængse kort til køb og refundering – maskinen er pengeløs.

Næste bestyrelsesmøde bliver 7. juni 2017

Egå Marina selvejende institution
Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00