Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, tirsdag d. 3. januar 2017

Rettelser til ”Individuelle ordensreglement” blev godkendt og er indsendt til Farvandsvæsenet for accept.

”Båken” (dommertårn) er revet ned. Vi venter på at det nye bliver sat op inden sejlsæsonen 2017. Skitse af dommertårn er på hjemmesiden og ved molen.

Igen indbrud i vores cashloader. Der blev stjålet 250kr. men er ødelagt for mange tusinde kroner. Automaten bliver fra foråret uden fysiske kontanter og man kan kun bruge betalingskort. Restbeløb returneres/sættes ind på betalingskortet.

Kajgaden er undermineret og er ved at skride sammen + Traveliften er godt slidt efter 29 år og omkring 58.000 løft/kørsler + Tagpappet på det store jollehus skrider og der skal lægges nyt tag på.
Dette gør, at bestyrelsen må på lånemarkedet til disse store investeringer.
A1 Consult har udarbejdet skitseprojekt etc. og det er besluttet at
1: Kajgaden sættes i stand med ny beklædt spunsvæg.
2: Der indkøbes ny Travelift til fremtiden behov (35tons / 505cm max båd bredde)
3: Området ved traveliften ændres til den øgede vægt og anden sporvidde.
Disse 3 områder laves fra efteråret 2017. Sidste optagning med nuværende Travelift bliver efteråret 2017, hvorimod søsætning 2018 bliver med ny Bloomberg Travelift.

Af denne årsag bliver vi nødt til at meddele, at samtlige brugere af Egå Marina fra dette efterår 2017 skal op og stå i marinaens stativer. Egne stativer kan herefter ikke benyttes. Disse sidste 50 bådejere vil snarest få separat besked herom.
Sidste optagning skulle formentlig blive 31. oktober 2017 og sidste benyttelse af den høje mastekran 30. september 2017 – som det ser ud lige nu. Tidsplan senere på vores hjemmeside.

Hovedkloakkerne bag bygningerne er blevet ”strømpeforet” af Per Aarsleff A/S lige inden jul.

Bro 7 har fået udskiftet 15 pæle under broen og arbejdet er godt i gang med at lægge nyt trædække på, så den kan være klar 1. april med nye el- og vandstandere.

Flydebroen ved Brolauget flyttes længere væk fra stensætningen ved græsplænen og ændres, så den kan benyttes af småjoller på begge sider.

Jollehuset bliver indvendig renoveret i hele overetagen samt i baderummene, efter at Egå Sejlklub har fået et stort tilskud fra Aarhus Kommune. ”Godt gået Kirsten!”

9.1.2017 / Bjarne Robl

logo restaurant stor  Nordfalcken
Gratis assistance til søs i Aarhus Bugt.
Hvis uheldet sker ude - får vi dig ind 

boatflex

Læs mere om Egå Marinas
samarbejde med Boatflex

marinabooking logo 

havneguide logo
Nu med alt om Frihavnsordningen 
Læs mere om indholdet på Havneguiden 

det blaa oestjylland

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00