Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2014

  • Det forlyder, at personløft i mastekran, af tilsynsmyndighederne, takseres til en bøde, til brugeren, på kr. 25.000. Hvis marinaen er vidende om overtrædelsen, vil marinaen få en tilsvarende bøde. En sådan bøde vil øjeblikkelig blive videresendt til brugeren/overtræderen.
  • Over vinteren har der været svind i benzinen fra vort tankanlæg. Der har været teknisk personale på for at finde fejl. Der kunne "muligvis" være svundet en ubetydelig mængde gennem udluftningsrør, men slet ikke ca. 3000 liter benzin – som må betragtes som tyveri og som er anmeldt. 
    Der er derfor gravet op og nedlagt nye udluftningsrør, tanken er trykprøvet og nu godkendt til de næste 8 års brug, der er sat ekstra låse på dækslerne, ændret på standerne og sat elektronisk pejling/overvågning på. Dette blev en ikke budgetteret merudgift, incl. svind, på kr. 80.000,-.
  • Der afholdes landslejer for søspejderne i sommeren 2015 på Egå Marina.
  • Forbuddet mod venstre sving i lyskurven, når man forlader marinaen, bliver desværre ikke ophævet. Derimod er vejafmærkningerne opstreget!!!
  • Affald Varme Aarhus genovervejer, efter protest fra marinaen, deres afslag på etablering af fjernvarme ledning til Egå Marina.
  • Der opstilles kommunale fitness redskaber umiddelbar nord for marinaen. Indvielse bliver den 3. september ved magistratsrådmanden.
  • Egå Sejlklub ønsker at "ommøblere" deres jolleområde. Marinaen har godkendt planen, der skal foregå for egne midler.
  • Formanden er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at påpege mangler på/omkring bådene, bl.a. manglende navn og hjemhavn, der ifølge vedtægterne skal være synlig på alle både i Egå Marina.

Der er ikke fastsat ny mødedato efter sommerferien.

18.6.2014 / Bjarne Robl

logo restaurant stor  Nordfalcken
Gratis assistance til søs i Aarhus Bugt.
Hvis uheldet sker ude - får vi dig ind 

boatflex

Læs mere om Egå Marinas
samarbejde med Boatflex

marinabooking logo 

havneguide logo
Nu med alt om Frihavnsordningen 
Læs mere om indholdet på Havneguiden 

det blaa oestjylland

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00