Stumpemarked  n. 12. maj    Havnens dag   lør. 25. maj    H-båds Stævne  weekenden 15.-16. juni   
stumpemarked 

vild med vand logo

Vild med Vand handler om at åbne
lystbådehavnen og dens klubliv
op for danskerne
 

hbaad

Stumpemarked med sejlerrelaterede ting
Er der ting du gerne vil sælge eller købe af andre, så afholdes der stumpe-marked i sejlklubben for alle havnens brugere:
Søndag 12. maj 2019 klokken 11 – 15

Se mere her...

Vi vil med Det Gode Værtskab, stemning og hygge samt et hav af gratis aktiviteter pirre danskernes lyst til at komme på vandet. Vi vil give oplevelser til lokalbefolkningen – også selvom man ikke ejer en båd, en kajak, sejlertøj eller en redningsvest.

Se mere her...

Egå Sejlklub afholder lørdag-søndag 15.-16. juni et kapsejladsstævne for H-både i samarbejde med
den danske H-bådsklub. Vi forventer 25-35 både fra hele Danmark bemandet med i alt 90-130 sejlere.

Se mere her...

Referat af Pladshavermødet i Egå Marina selvejende institution d. 25.4.2018

Fraværende Kim Filskov

1: Tom Christiansen blev valgt til ordstyrer.
2: Formanden aflagde beretning for 2017 og fortalte om 2018 (begge er lagt på hjemmesiden).
Godtaget af fremmødte.
3: Kassereren fremlagde regnskab for 2017, med et underskud på kr. 388309,-, som også blev godkendt.
4: Lars Østergaard (pladshaverbassinet) blev genvalgt for yderligere 4 år.
Lars Bjørnstjerne Jensen er udpeget af Egå Rosport til yderligere 4 år.
John Christensen er udpeget af Aarhus Kommune til yderligere 4 år.
Bjarne Robl (formand) blev genvalgt for yderligere 2 år.
Alle modtog genvalg og ingen modkandidater.
5: Erik Nielsen fik Poul Brask Thomnsens Kammeratskabspokal
6: Miljøstationen - der var ingen forslag/indvendinger.
7: Evt =
A: Kunne havnen etablere en plads til sandblæsning?- Nej – dette skal gøres udenfor havnen.
B: Havnens skrabe- og slibeudstyr er effektivt – kommentar fra salen.
C: Kan BÅKEN males og gøres mere synlig? – Nej – vi maler ikke de galvaniserede ben!
D: Nu hvor havnen er udvidet med 18 store pladser, hvad så med landplads?
Vi har fået tilladelse til at rydde noget krat på ca. 1700 m2 og etablere vinterpladser!
E: Hvad er havnens holdning til at udleje sin båd som hotel under VM? – Vi ved at nogle sejleres bekendskaber låner deres båd ud til deres venner, men egentlig Airbnb accepteres ikke.
F: Hvorfor brændstofFLYDEbro? Kan der sættes stige op? Fremtidssikret og Ja – der sættes stige op!
G: Er der forladte både på land, der ikke har betalt havneafgift/leje? – Nej
H: Bolte på nye pullerter ved ny kaj griber fat i tovværk! – Havnen ser på det

Mødet sluttede ved 2130 tiden

Referent
Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00