Der indbydes til Informationsmøde for pladshavere

Onsdag den 21. november 2018 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formanden beretter om sejlsæsonen 2018 samt nyheder i 2019.
3. Kassereren giver et estimat for året 2018 og budget for 2019.

Pause, hvor der serveres en øl eller vand

4. Ordet er frit for havnerelevante spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen for Egå Marina selvejende institution

Medio oktober 2018