Der indbydes til Informationsmøde for pladshavere

Onsdag den 15. november 2017 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Formanden beretter om sejlsæsonen 2017 samt nyheder i 2018.
3. Kassereren giver et estimat for året 2017 og budget for 2018.

Pause, hvor der serveres en øl eller vand

4. Ordet er frit for havnerelevante spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen for Egå Marina selvejende institution

Ultimo oktober 2017